Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017

LAS V objemu sonca je v ČETRTEK, 08. JUNIJA 2017 objavil 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017.

Javni poziv bo odprt do ČETRTKA, 28. SEPTEMBRA 2017 (do 13. ure – v primeru osebne dostave).

NAMEN javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA in sofinanciranje njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2. »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) znaša 553.536,00 evrov.

Razpis je objavljen na: http://www.las-vobjemusonca.si/

RAZPISNA DOKUMENTACIJA obsega:
1. OBJAVO 1. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017;
2. VLOGO – PRIJAVNICO za pripravo predloga operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za leto 2017;
3. Prilogo 1: Stroškovni načrt za operacije financirane iz sredstev ESRR;
4. Prilogo 2: Viri financiranja / finančna konstrukcija;
5. Navodila za izpolnjevanje Priloge 1 : STROŠKOVNEGA NAČRT in Priloge 2 : VIRI FINANCIRANJA / FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA OPERACIJO FINANCIRANO iz 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz ESRR SREDSTEV v letu 2017;
6. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, april 2016;
7. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (julij 2015);
8. Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v obdobju 2014-2020; v nadaljnjem besedilu: SLR,
9. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Fotografski natečaj "MOJA OBČINA, MOJ POGLED"

Vse amaterske in profesionalne ljubitelje fotografije vabimo k sodelovanju na fotografskem natečaju "MOJA OBČINA, MOJ POGLED", ki ga organizira občina Renče - Vogrsko v sodelovanju s Foto klubom Nova Gorica.

Časovni okvir natečaja: 10.5.2017 -30.3.2018

Fotografije skupaj z izpolnjeno prijavnico lahko pošljete na naslov info@rence-vogrsko.si, s pripisom "ZA FOTO NATEČAJ", za pošiljanje lahko uporabite tudi sletno stran WETRANSFER ali gradivo preprosto na digitalnem mediju (CD, DVD) pošljete po navadni pošti na naslov: Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga s pripisom "ZA FOTO NATEČAJ".

Ob zaključku natečaja, predvidoma konec aprila 2018 se nam obeta otvoritev fotografske razstave, z ekspozicijo 20 najboljših fotografij po oceni žirije.

Izmed teh bodo avtorji treh najboljših fotografij nagrajeni z denarno in praktično nagrado.

Vabljeni k sodelovanju!

 

RAZPIS IN PRIJAVNICA: 

Razpis za fotografski natečaj

Prijavnica 

Priročnik za uporabo spletne strani Wetransfer

 

 

 

Razpis za Dolgoročna brezobrestna investicijska posojila

Javni sklad malega gospodarstva Goriške obvešča MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA,
da je v teku razpis za DOLGOROČNA BREZOBRESTNA INVESTICIJSKA POSOJILA v višini 1.000.000 EUR.
Roki za prijavo: 10.3.2017, 15.5.2017 in 31.8.2017 oz. do porabe sredstev.
Več informacij o razpisu najdete na spletni strani: http://www.jsmg-goriska.com/razpisi.html ali na telefonski številki 05 335 01 73.