Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Šolstvo in vrtci

Dragi otroci, starši in prijatelji!

Na OŠ Ivana Roba in vrtcu bomo letos dobrodelno obarvani! Pričeli smo z zbiralno akcijo hrane in čistil za socialno šibke!

Ker si želimo videti čim več nasmehov na ustnicah tistih, ki so pomoči potrebni, smo se starši OŠ Ivana Roba s podružnicami in vrtci v Vrtojbi ter na Vogrskem odločili, za zbiranje hrane in čistil za socialno šibke družine.

Nabrano bomo predali predstavnikom lokalne Karitas, ki bodo poskrbeli, da bo prišla hrana na prave naslove!

Vabimo vas torej, da v škatle, ki bodo postavljene v ta namen v šolah in vrtcih, darujete po svojih močeh!

Akcija ni časovno omejena, kajti pomoči potrebnih je iz dneva v dan več!

Za več informacij pokličite: Manja Durnik: 040 695 944 Šempeter Monika Zavadlav: 040 618 742 Vrtojba Meta Mučič Modic: 031 463 982 Vogrsko

***   ***   ***   ***   **   ***   ***   ***   ***

Na tej povvezavi boste ugotovili kako brezplačno dokončati osnovno šolo - izobraževanje za odrasle

 

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

V občini imamo Osnovno šolo v Renčah, v katero se vozijo otroci iz okoliških krajev (tudi iz Gradišča, ki spada pod Mestno občino Nova Gorica, otroci iz naše občine (predvsem iz Vogrskega), se vozijo v Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter.

Osnovna šola RENČE:
telefonska številka: 05 39 858 00
fax: 05 39 858 19
E-mail: oslbbr@os-rence.si

Vrtec Renče: 05 38 858 04
žiro račun: 01284-6030672204
 
Podružnična osnovna šola BUKOVICA
telefon: 05 39 55 105

Vrtec BUKOVICA
telefon: 05 39 55 104 
 
Ravnatelj: Bogomir Furlan

Šolska knjižnica
Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan glede na urnik poučevanja obeh knjižničark.
Učenci 1. razreda devetletke prihajajo k izposoji ob četrtkih ob 8 00
Knjižno gradivo je urejeno po starostnih skupinah bralcev oz. po strokah in uporabnikom dostopno s prostim pristopom.Namenjena je učencem in delavcem šole. Učenci si izposojajo knjige samostojno, po nasvetu knjižničark, seznamu za bralno značko in domače branje in po medsebojnih priporočilih. Vsak učenec dobi ob vpisu evidenčno številko in izkaznico in je seznanjen z ureditvijo knjižnice in s pravili izposoje.. Bralce opominjamo, da se roka izposoje držijo, vendar zamudnine ni. Na željo knjige rezerviramo. Periodike praviloma na dom ne izpojamo, listanje je mogoče v knjižnični čitalnici. Tudi ostalo neknjižno gradivo je postavljeno v sami knjižnici in tako dostopno vsem uporabnikom. Računalniški program Šolska knjižnica SAOP omogoča pregledno evidenco in iskanje enot ter računalniško izposojo.
Urejanje in delo z bralci na podružnični šoli Bukovica poteka v tem šolskem letu ob petkih, vendar si učenci in delavci šole knjige izposodijo po potrebi tudi druge dneve. Izposoja je ročna.