Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Zdravstvo in sociala


Pomembni kontakti
BOLNIŠNICA »dr. Franc Derganc«
Ulica Padlih borcev 13
5290 Šempeter pri Gorici
Tel.: ++ 386 (0)5 330 10 00
Dežurna služba od 0 do 24h

Zdravstveni dom Nova Gorica

http://www.zd-go.si/AMBULANTA RENČE

Trg 16
5292 Renče
Tel.: 05 338 33 66

V naši občini imamo splošno ambulanto, ki deluje v Renčah v okviru Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica.
Ustanovljena je bila na veliko željo in pobudo prebivalcev Renč.

Kratek  pogled v preteklost:
Leto 1995 – v notranjosti stavbe Renče št. 16 začnejo s prenovitvijo prostorov za ureditev splošne in zobne ambulante
Leto 1996 – ob Mohorjevem, krajevnem prazniku - svečana otvoritev. Trak sta prerezala takratni župan občine Nova Gorica, g. Špacapan in takratni direktor ZD Nova Gorica, g. Demšar.
Ambulanta je bila na svojem začetku le minimalno opremljena, delovala je občasno, zdravniki so se menjali. Prva zdravnica , ki je zaorala v ledino je bila dr. Erika Faganel, prvi zdravstveni karton  pa je v ambulanto prinesel takratni predsednik KS Renče, g. Rajko Lasič, ki je tudi veliko prispeval k njeni uresničitvi.
Leto 1997- v mesecu aprilu RK Renče ambulanto opremi s kisikovo jeklenko, kompletom za dajanje kisika in dvema inhalatorjema. V mesecu oktobru nastopi delo dr. Nataša Šimac. Z njenim prihodom je ambulanta začela delovati vsak dan.
V novembru je RK skupaj s KS Renče začel z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za nakup EKG aparata. Odziv je bil nepričakovan: denar je prispevalo 5 podjetij, 3 ustanove, 4 društva, 31 podjetnikov, udeleženci  srečanja starejših krajanov in blagajna RK. Prostovoljne prispevke smo zbirali tudi ob pobiranju članarine RK. Prispevalo je 356 članov RK Renče.
zdravstvo1


Leto 1998
- RK Renče s prostovoljnimi prispevki nakupi: EKG, minifotometer, centrifugo, mikroskop.
Leto 1999 - oktobra dr. Šimacovo zamenja dr. Jana Harej Figelj, decembra se ji pridruži medicinska sestra Klavdija Šinigoj.

RK Renče s prostovoljnimi prispevki nakupi še namizno luč, klima napravo za čakalnico in avtomatski defibrilator. Defibrilator je namenjen za uporabo na vseh večjih prireditvah.

Ambulanta danes -
URNIK:
          Ponedeljek:    od 15.00 do 20.00 ure
          Torek:              od  8.00 do 14.30 ure
          Sreda:              od 8.00 do 14.15 ure
          Četrtek:           od  8.00 do 10.45 ure
          Petek:              od  8.00 do 11.00 ure

Leta 2000 je bil uveden sistem naročanja bolnikov. Število opredeljenih oseb (osebe, ki so se odločile za Dr. Harej- Figelj) je od oktobra 1999 leta do februarja 2007 leta naraslo iz 400 na 1200. Če želimo, da bo ambulanta delovala poln delovni čas, moramo število opredeljenih oseb še povečati.
Povečevanje števila opredeljenih oseb kaže na to, da ljudje radi prihajajo v našo ambulanto. Prihajajo tudi iz drugih krajev; Nove Gorice, Bilj, Dornberka, Vogrskega…Tudi anketa, ki je bila izvedena, je povedala, da so ljudje zelo zadovoljni z zdravnico, njeno strokovnostjo, pripravljenostjo prisluhniti, z odnosom in delom medicinske sestre in z zaupnostjo podatkov.
Danes je ambulanta prijetna , opremljena s priročnim laboratorijem. Čakalnico popestrijo krasni izdelki otrok in vzgojiteljic vrtca Renče. A vsi, ki smo ambulanto obiskali vemo, da je težko dostopna (stopnice), da so prostori premajhni in da še marsikaj manjka.
A vse te materialne pomanjkljivosti, kar nekako zbledijo, ko spoznamo dr. Jano Harej Figelj in medicinsko. sestro Klavdijo Šinigoj.

zdravstvo2
Dr. Jana Harej Figelj dr. med. specialist splošne medicine, živi s svojo družino v Novi Gorici. Verjetno ima ljubezen do medicine v genih, saj je tudi njena mama zdravnica. Je človek z veliko energije, prijetna za oko in uho, topla.


Sama se predstavlja takole:
Po dokončanem 1. letniku Fakultete za biologijo na Biotehnični fakulteti Ljubljana sem spoznala, da so silnice še vedno in močno usmerjene k medicini, zato sem se prepisala na Medicinsko fakulteto Ljubljana. Marca 1997 leta sem študij medicine zaključila. Študijski praksi sem opravljala v mestni bolnišnici v Dublinu in v Beilison Medical center v Tel Avivu. Leto dni sem opravljala pripravništvo v SBG » Dr. Franca Derganca«. Od septembra 1998 sem zaposlena v ZD Nova Gorica. Prvo leto sem delala v Splošni ambulanti v Šempetru, nato v Čepovanu, od oktobra 1999 pa delam v Renčah in Domu upokojencev Gradišče. Marca leta 2004 sem opravila specialistični izpit iz splošne medicine.
Sem mama dveletnega Svita in žena zdravnika Matjaža. Rada plešem, obiskujem plesne vaje in aerobiko. V veselje so mi popotovanja. Z Matjažem sva spoznala Malawi, Madagaskar, Tibet, Indonezijo, Islandijo…

Povsod je lepo, a v troje doma je najlepše.
Posredovala vam bom še nekaj statističnih podatkov o kroničnih boleznih v naši ambulanti:
• 30.2% oseb ima povišan krvni tlak (prevalenca v Sloveniji je 20%)
• 5,8% ima sladkorno bolezen (prevalenca v Sloveniji je 5%)
• 70% oseb (od 35 do 70 let) ima prekomerno telesno težo (prevalenca v Evropi je več kot 50%)
• 80% oseb (od 35 do 70 let) ima povišan holesterol

Klavdija Šinigoj, zdravstveni tehnik
Sestra Klavdija je doma iz naše sosednje vasi Bilje. Dom si je ustvarila v Dornberku. Je žena in mati hčerke in sina. Prijetna in topla oseba ob kateri se takoj počutiš dobro in ji lahko zaupaš.
Klavdija je v ZD Nova Gorica zaposlena že 21 let. Delala je v ambulanti dr. Šinigojeve, dr. Demšarjeve, od leta 1999 je v ambulanti dr. Jane Harej Figelj v Renčah. Pravi, da ji je pri nas všeč in da svoje paciente prepozna že po glasu. Svoje delo obvlada in ni ji treba povedati, da ga opravlja z veseljem in ljubeznijo. Ljudje cenimo njen umirjen in prijazen odnos, vedno se potrudi, da nam ustreže, zato je sestra Klavdija res naša.

zdravstvo3Zdravnica in sestra si zelo želita, da bi ambulanta delovala poln delovni čas, kar bo izvedljivo le ob povečanju opredeljenih oseb. Razveselili se bosta vaših predlogov, pohval in tudi pritožb.


Alenka Gregorič, Sonja Kljun, Rožica ŽvanutMEDIC HOTEL****

KONTAKT:

Arčoni 8a,
5292 RENČE,
SLOVENIJA
Tel. ++386 (5) 33 10 720
Fax. ++ 386 (5) 33 10 730
E.mail: info@medichotel.com
www.medichotel.com

Dom starejših, Medic hotel v Renčah kot izvajalec javne službe institucionalnega varstva starejših na osnovi koncesije je svoja vrata odprl leta 2006. Dom izvaja dejavnost celovite skrbi za starejše z namenom ohranjanja kakovosti življenja.


Upravičenci do storitev so :
Osebe, starejše nad 65 let:
- ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči, ali
- z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom potrebne neposredne osebne pomoči, ali
- z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, kar terja stalno neposredno pomoč.
S svojim delovanjem dom zagotavlja naslednje programske sklope:

1. Osnovna oskrba zajema bivanje v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih dvo-posteljnih in tri-posteljnih sobah za upravičence, starejše od 65 let, ter v tri- ali večposteljnih sobah za vse ostale upravičence. Zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za programe, pranje, likanje in šivanje, čiščenje in vzdrževanje prostorov, objekta in okolice ter druge potrebne storitve. V osnovno oskrbo spada tudi priprava in serviranje celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane in napitkov.

 

2. Zdravstvena oskrba zajema splošno zdravstveno varstvo in nego, nevropsihiatrično zdravstveno varstvo in nego, zdravniško nego z rehabilitacijo ter fizioterapijo in delovno terapijo. Zdravstveno nego in oskrbo 24 ur na dan vse dni v letu izvajajo diplomirane in višje medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarji in bolniške strežnice, ki s svojim strokovnim delom zagotavljajo kvaliteto življenja stanovalcev.
S pomočjo fizioterapevtskih metod vzdržujemo in izboljšujemo sposobnost ter zmogljivost posameznika. Aktivno preživljanje prostega časa poteka v obliki rednih ali občasnih programov glede na psihofizično stanje, potrebe in želje oskrbovanca. Stanovalce redno vključujemo v kulturno zabavne in družabne dejavnosti, ustvarjalne in interesne dejavnosti, rekreativne in športne dejavnosti ter duhovno življenje.

2. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja.
Varstvo je pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri vstajanju, oblačenju, kot pomoč pri premikanju, hoji in komunikaciji, orientaciji ter organiziranju prevozov, ki niso zdravstveno indicirani.
 Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, zaposlitvi, korekciji in terapiji motenj, ter aktivnemu preživljanju prostega časa.
Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in sodelovanje s posamezniki ter svojci, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi delavci ter organizacijo prostočasnih dejavnosti.

3. pomoč na domu, kot socialna oskrba na domu, ki obsega socialno oskrbo invalidnih, starejših in drugih oseb, ki jim lahko s tako oskrbo nadomestimo vključitev v institucionalno varstvo, in socialni servis, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v določenih primerih, zlasti v primeru rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, nesreče.