Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Poljedelstvo

V strukturi kmetijskih zemljišč v uporabi prevladujejo njive in vrtovi s 153,2 ha kmetijskih zemljišč v uporabi kar predstavlja 47% vseh kmetijskih zemljišč v uporabi.

V obravnavani občini obdelujejo 103 družinske kmetije, 11,86 ha površin namenjenih zelenjadarstvu. Delež kmetij, ki se ukvarjajo s zelenjadarstvom znaša 85,8%. 88 družinskih kmetij se ukvarja s pridelavo žit in sicer na 188,83 ha površin, sledi 82 družinskih kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo krompirja na 5,62 ha površin. 23 družinskih kmetij se ukvarja s pridelavo krmnih rastlin in sicer na 8,07 ha površin. Med pridelanimi žiti prevladuje koruza za zrnje na 78,91 ha površin, pšenica na 24,63 ha površin in ječmen na 14,36 ha površin.