Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Sadjarstvo in vinarstvo

SADJARSTVO

50 družin obdeluje 31,93 ha kmetijskih zemljišč, na katerih so intenzivni sadovnjaki. Ti predstavljajo 9,75% vseh kmetijskih zemljišč v uporabi , 77 družinskih kmetij  obdeluje 4,37 ha kmečkih sadovnjakov, kar predstavlja 1,33 % vseh kmetijskih površin v upor abi. Na območju občine se intenzivno pridelujejo breskve, češnje, jablane in hruške. V kmečkih sadovnjakih prevladujejo jablane 28%, češnje in višnje 17%, sledijo hruške 10%, breskve 9%, češplje in slive 8%, orehi 7%. Na celotnem območju dobro uspevajo še marelice, oljke in jagodičje, vendar v manjšem obsegu.

VINARSTVO

Okoljske razmere za gojenje vinske  trte so na območju občine zelo dobre .
Velika razgibanost terena ter zelo majhna posestna struktura odločilno vplivajo na  visoke pridelovalne stroške.

Z vinogradništvom se ukvarjajo 104 kmetije, kar predstavlja 87% družinskih kmetij.
V občini je 73,13 ha vinogradov.