Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Policija svetuje

 

Kratka spletna anketa o zadovoljstvu z delom policije, ki jo lahko izpolnite do 30. junija 2016.  

Omenjeno vsebino so pripravile pristojne službe Generalne policijske uprave (Več informacij: http://www.policija.si/index.php/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/84445-anketa-o-delu-policije-vabilo-k-sodelovanju

 ________________________________________________________________________________________________________

Ravnanje strank v primeru nedosegljivosti inšpektorjev in občinskih redarjev

Spoštovani,

Medobčinska uprava deluje na območju štirih občin, in sicer: Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Vipava.

V svoji sestavi ima eno svetovalko (administracija), tri občinske redarje ter dva inšpektorja, od katerih je eden vodja uprave.

Čeprav smo na terenu prisotni vsak dan, je nemogoče zagotoviti stalen 24 urni nadzor na celotnem območju vseh štirih občin. Ko nas ni oz. ob nujnih primerih, se zato obrnite na tel. številko 113 (policijska uprava), ki ima vse pristojnosti glede mirujočega prometa ter javnega reda in miru.

OBVESTILO POLICIJE - NOVEMBER 2014

Sporočilo za medije

V ČASU MARTINOVEGA PREVIDNO IN ODGOVORNO ZA VOLAN – NE OGROŽAJTE SEBE IN DRUGIH!

V okviru kampanje "0,0 šofer-trezna odločitev" od 7. do 11. novembra 2014 ponovno potekajo intenzivnejše aktivnosti z namenom zmanjšanja števila prometnih nezgod, ki se zgodijo pod vplivom alkohola in drog. Cilj kampanje je ničelna toleranca do alkohola in drog v prometu. Vsak, ki sede za volan, se mora zavedati, da psihoaktivne snovi in vožnja ne sodijo skupaj, in to spoštovati, zaradi lastne varnosti in varnosti drugih. Psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in sloga vožnje, zato pomenijo večje tveganje za nastanek prometne nezgode. Že manjša količina popitega alkohola lahko povzroči usodno nesrečo.

Partnerji nacionalne kampanje ob bližajočem se martinovanju, ki je pogosto povezano z uživanjem prekomernih količin alkoholnih pijač, pozivamo vse uporabnike alkohola k njegovi odgovorni rabi, voznike pa, naj nikar ne sedejo za volan, če so pred tem uživali alkohol ali druge psihoaktivne snovi. Organizatorje javnih prireditev, lastnike gostinskih lokalov ter trgovce pozivamo, naj pri prodaji in ponudbi alkoholnih pijač dosledno spoštujejo določbe Zakona o omejevanju porabe alkohola in alkohola ne prodajajo oz. ponujajo opitim in mladoletnim.

Policija bo opravljala poostrene nadzore v zvezi z vožnjo pod vplivom alkohola, skupaj s pristojnimi inšpektorati pa bo izvajala tudi intenzivne nadzore nad nedovoljeno prodajo in ponudbo alkohola.

Ob tej priložnosti bi želeli še posebej opozoriti na uživanje alkohola med mladimi. Le-to je zelo zaskrbljujoče, ne samo zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ki je pomemben vzrok za poškodbe in smrti med mladimi, temveč tudi zaradi daljnosežnih negativnih posledic, ki jih ima zgodnje uživanje alkohola na pridobivanje samozavesti, na sposobnost tvorjenja kakovostnih socialnih mrež, na razvoj možganov, na kasnejši razvoj zasvojenosti in na zdravje nasploh. Mladim je potrebno pokazati, da se je mogoče zabavati tudi brez alkohola, da je takšna zabava bolj kakovostna in predvsem bolj pristna.

Odrasli moramo mladim pomagati z ustreznimi zgledi, stališči, pogovorom in s tem, da jih učimo socialnih veščin in jim omogočimo pridobiti potrebno samozavest, ki jih bo odvrnila od škodljivega pitja. Za učinkovitejše zmanjševanje škode zaradi alkohola v naši družbi je nujno, da vzpostavimo bolj kritičen odnos do posledic tveganega in škodljivega pitja alkohola, ter da ozavestimo, da tvegano in škodljivo pitje zmanjšuje kakovost našega življenja in življenja ljudi okoli nas.Tudi martinovo je priložnost za spremembe v odnosu do alkohola, za pogovor o tej vse bolj pereči temi in za dajanje pozitivnega zgleda otrokom in mladim.

DODATNE INFORMACIJE

Ministrstvo za zdravje v okviru uresničevanja Resolucije Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 koordinira kampanjo "00 šofer – trezna odločitev". V kampanji poleg Ministrstva za zdravje sodelujejo Policija, Javna agencija RS za varnost prometa, inšpekcijske službe, strokovne institucije in nevladne organizacije.

S kampanjo "0,0 šofer – trezna odločitev" se je država, skupaj s stroko in nevladnimi organizacijami, tudi letos zavezala, da bo z različnimi ukrepi prispevala k odgovornejšemu ravnanju vseh udeležencev v prometu in vseh tistih, ki lahko z doslednim izvajanjem zakonodaje na tem področju vplivajo na zmanjšanje prometnih nesreč in drugih posledic, ki nastanejo zaradi škodljive in tvegane rabe alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi. Podroben načrt ukrepov je predstavljen v priloženem Akcijskem načrtu.

Kontinuirano in dolgoročno spodbujanje odgovornejšega ravnanja vseh udeležencev v prometu s to in drugimi sorodnimi kampanjami prinaša spodbudne rezultate, saj se toleranca udeležencev v prometu do vožnje pod vplivom alkohola znižuje. V prometu je vse manj alkoholiziranih udeležencev, saj podatki policije kažejo, da se je od leta 2001 do 2013 ta odstotek zmanjšal iz 20% na manj kot 4%. Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na slovenskih cestah, ki je bil v zadnjih trinajstih letih najvišji leta 2008 (13%), se od leta 2009 dalje giblje okrog 10%. Znižal se je tudi delež alkoholiziranih voznikov, ki so povzročili smrtno prometno nesrečo.

Na osnovi podatkov ugotavljamo, da se vse več ljudi zaveda, da alkoholizirani udeleženci v prometu predstavljajo grožnjo varnosti in podpirajo stroge ukrepe za povečanje varnosti v cestnem prometu, ki omejujejo vožnjo pod vplivom alkohola. To daje upati, da je ničelna toleranca do alkohola v prometu uresničljiv cilj, in pomeni spodbudo za nadaljnje delo na tem področju. Pomembno je k temu zagotovo prispeval tudi nacionalni program, s katerim je zagotovljena kontinuirana dejavnost na tem področju in usklajeno delovanje vseh deležnikov za zmanjševanje tveganega pitja v povezavi z vožnjo.

V decembru bo v okviru kampanje izvedena še zadnja podobna preventivna akcija letos.

                         

    
    

Občine na območju PP      Šempeter pri Gorici

    
    

    
Številka:                2214-4/2014/1 (3H696-01)

Datum:                  5.3.2014

 

Zadeva:                Vlomi v stanovanjske objekte – obvestilo in preventivni nasveti

 

Policijska postaja Šempeter pri Gorici v zadnjih mesecih beleži večje število kaznivih vlomov v stanovanjske hiše, kjer neznani storilec, predvsem v poznih popoldanskih in večernih urah, izkoristi odsotnost stanovalcev in tako izvrši kaznivo dejanje. Največ kaznivih dejan je bilo storjenih na območju Vrtojbe in Šempetra, predvsem v spalnih naseljih s stanovanjskimi hišami.

 

Zaradi varnosti občanom na območju PP Šempeter pri Gorici svetujemo zlasti:

 

-          naj bodo pozorni na pojav sumljivih oseb ali vozil v stanovanjskih soseskah

-          naj o pojavu le teh takoj obvestijo policijo na št.113 ali anonimni telefon policije 080 1200

-          naj si poskušajo zapomniti čim več podatkov o sumljivih osebah in vozilih in te podatke nato posredujejo policistom, ki se bodo odzvali klicu

-          naj v primeru zalotitve storilca v hiši ne nudijo odpora, temveč naj nemudoma pokličejo na pomoč policijo

-          naj si v primeru bega storilca zapomnijo smer njegovega bega, število storilcev, in podobno

-          v primeru da opazijo vlom v lastno stanovanjsko hišo, naj ničesar ne tikajo ali vstopajo v objekt, temveč naj pokličejo policijo. Policisti bodo opravili ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovali sledi, ki bodo služile k identifikaciji osumljenca

-          v primeru odsotnosti naj stanovanjski objekt ne daje znakov, da je trenutno prazen, zato naj imajo v večernem času prižgano kakšno luč

-          v primeru daljše odsotnosti naj tega ne objavljajo na družabnih omrežjih (npr. Facebook), prav tako naj se s sorodniki ali sosedi dogovorijo za praznjenje poštnega nabiralnika

-          v okolici hiše naj ne hranijo na dosegljivem mestu orodja, ki je primerno za vlom (montirno železo, kramp, sekira, in drugo primerno orodje), prav tako naj v notranjost pospravijo lestve

 

 

Glede opisa sumljivega vozila policisti potrebujejo zlasti naslednje podatke: znamka, tip, barva, registrska številka, zlasti registrsko območje in država registracije, koliko oseb je v vozilu, morebitne posebnosti vozila (ali ima vinjeto, lita platišča, nalepke, zatemnjena stekla, dodatne luči, morebitne poškodbe vozila, športna predelava) in podobno.

 

Pri osebnem opisu sumljivih oseb pa naj si občani zapomnijo zlasti: spol, višina osebe (pomagate si lahko z referenčnimi stvarmi ali objekti, kot je na primer višina podboja vrat, višina prometnega znaka v bližini, ipd.), barva las, telesna struktura, morebitne obrazne in druge značilnosti (brki, brada, tetovaže, uhani, piercingi, sledi poškodb), jezik in narečje v katerem govori, oblačila osebe (čim podrobneje, barva, kroj, zlasti kakšne podrobnosti kot so našitki ali napisi), obutev osebe (športni copati, škornji, čevlji), število oseb ki ste jih videli, način in smer njihovega gibanja, morebitni sostorilci v bližini (parkirana sumljiva vozila v bližini, kjer oseba sedi v notranjosti), ali je kje odvrgel kakšen predmet, in podobno

 

Policisti PP Šempeter pri Gorici vlome v stanovanjske hiše obravnavamo prioritetno in izvajamo številne aktivnosti na terenu. S tem v zvezi pa apeliramo na občane, da povečajo lastno pozornost in angažiranost v soseskah, saj sami najbolje poznajo svojo okolico in tako najlažje prepoznajo sumljive osebe, ki bi se tam zadrževale z namenom izvrševanja kaznivih dejanj. S tem lahko policiji veliko pomagate pri odkritju storilcev.

 

S spoštovanjem,

 

 

                                                         mag. Kristjan Mlekuš

                                                         komandir policijske postaje

                                                         policijski inšpektor I