Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

O občini

Nova občina Renče-Vogrsko je nastala 1. marca 2006. Odcepila se je od Mestne občine Nova Gorica. Občina je nato dobila svoj prvi proračun 29. marca 2007.

nastanek mObčina se razteza na površini 29,5 km2, od tega je od tega je 327,51 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Občino tvori 6 naselij: Bukovica, Dombrava, Oševljek, Renče, Vogrsko in Volčja Draga, ki so organizirana v 3 krajevne skupnosti, in sicer Renče, Vogrsko in Bukovica - Volčja Draga. V občini je 64 km lokalnih cest in javnih poti, 10 ulic in 1278 hišnih številk.V občini Renče – Vogrsko je 4.477 prebivalcev (podatki za oktober 2012). Od tega je polovica aktivnega prebivalstva (49%). Gospodarskih družb je na območju občine 71, samostojnih podjetnikov 181 ter 120 kmetij. Vsi gospodarski subjekti pa zagotavljajo več kot 1000 delovnih mest, in so v letu 2005 ustvarili 104,7 mio EUR prihodkov.

Sosednje občine z občino Renče-Vogrsko so občina Šempeter-Vrtojba, Mestna občina Nova Gorica in občina Miren-Kostanjevica.

Občina Renče - Vogrsko je del goriške statistične regije. Meri 30 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 180. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko: Sredi leta 2009 je imela občina približno 4.300 prebivalcev (približno 2.200 moških in 2.100 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 114. mesto.
Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 145 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2). Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,2 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 11,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 10,7 (v Sloveniji 7,2). Povprečna starost občanov je bila 43,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 143 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji.
Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 83 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 66 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %).
V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 250 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 180 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (61 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,0 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 16 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 13 %. Vsak 22. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 43. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (477 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca). V obravnavanem letu je bilo v občini 364 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 70 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 87 m2. Vsak tretji prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (32 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 7 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 420 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 16 kg več kot v celotni Sloveniji.

Podatki za leto 2009ObčinaSlovenija
Površina km2 30 20.273
Število prebivalcev 4.287 2.042.335
Število moških 2.193 1.011.767
Število žensk 2.094 1.030.568
Naravni prirast -5 3.106
Skupni prirast 46 14.614
Število vrtcev v občini 2 863
Število otrok v vrtcih 83 71.124
Število učencev v osnovnih šolah 252 160.252
Število dijakov (po prebivališču) 180 85.030
Število študentov (po prebivališču) 254 114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.808 858.171
Število zaposlenih oseb 1.212 767.373
Število samozaposlenih oseb 181 90.798
Število registriranih brezposelnih oseb 137 86.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1211,71 1438,96
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 804,55 930
Število podjetij 330 160.931
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 165.756 83.060.213
Število stanovanj, stanovanjski sklad 1.565 838.252
Število osebnih avtomobilov 1.388 1.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 1.800 825.747

Vir: Statistični urad RS