Intervencijski odvoz lesa z goloseka na Krasu

28. 07. 2022 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Lastnike gozdov prosimo, da do 1. 8. 2022 sporočijo namero o lastnem dovozu intervencijsko posekanega lesa, sicer ga bo odpeljala družba SIDG. Objekte, kjer bodo sami pospravljali, naj lastniki primerno označijo.

Podatke lahko sporočite po telefonu na 05/707 44 00 od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure, ali na naslov: oesezana@zgs.si.