Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/32, po metodi neposredne pogodbe

24. 08. 2022 / RAZPISI

Objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322 Renče, parcela: 2251/32, v deležu 1/1.

V prilogi sta besedilo namere o prodaji nepremičnine in obrazec ponudbe.