Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina 2314 Vogrsko, parcela št. 191/21

16. 11. 2022 / RAZPISI