JSMGG - nakazanih čez 2 milijona EUR brezobrestnih posojil

27. 02. 2023 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Leto 2022 je bilo za Javni sklad malega gospodarstva Goriške izredno uspešno – 49 posojilojemalcem so nakazali 2.313.460 EUR posojil, od tega 1.996.100 EUR v gospodarstvo in 297.360 EUR v kmetijstvo.

Od 1.082.450 EUR posojil na področju investicij v gospodarstvu je 52 % sredstev namenjenih nakupu nove opreme in preostalih 48 % za poslovne prostore. V primerjavi s preteklimi leti je opaziti, da se podjetniki investicij lotevajo bolj zadržano, več je vlog za investicije v nižjih zneskih.

Veliko povpraševanje je po posojilih za obratna sredstva – v te namene so nakazali 933.650 EUR – saj so se podjetja zaradi energetske krize in težav pri dobavi surovin in materialov na svetovnem trgu odločala za nabavo zalog in si s tem zagotavljala kontinuiteto delovanja.

Na področju investicij v kmetijstvu je bilo teh manj kot v letu 2021, slabih 70 %. Skorajda vsa posojila, 282.360 EUR, so namenjena nakupu opreme in zgolj 15.000 EUR gradnji poslovnega prostora.

Največ vlog so tako kot vsako leto prejeli iz mestne občine Nova Gorica, kamor so 27 posojilojemalcem nakazali 1.270.200 EUR, šestim posojilojemalcem iz občine Šempeter – Vrtojba je bilo nakazanih 345.000 EUR, sledita občini Miren – Kostanjevica, kamor so štirim posojilojemalcem nakazali 275.550 EUR, in občina Brda, kamor so osmim posojilojemalcem nakazali 221.860 EUR. V občino Kanal ob Soči je bilo trem posojilojemalcem nakazanih 112.850 EUR in v občino Renče - Vogrsko 88.000 EUR.

Trend povpraševanja po brezobrestnih posojilih sklada se nadaljuje tudi v letošnjem letu. V prvih dveh mesecih je bilo skupaj nakazanih ali odobrenih 897.100 EUR posojil, saj podjetniki v obdobju spremenljivih obrestnih mer vedno bolj zaznavajo prednosti sodelovanja s skladom.

Več o naših posojilih si lahko preberete na https://www.jsmg-goriska.com/aktualni-razpisi.html ali se z Javnim skladom malega gospodarstva Goriške posvetujete na telefonskih številkah 05 335 01 73 in 335 03 61.