Javna razgrnitev Lokalnega energetskega koncepta Občine Renče - Vogrsko

18. 09. 2023 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Lokalni energetski koncept je temeljni planski dokument, ki v skladu z nacionalnim energetskim programom opredeljuje dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti, učinkovito ravnanje z energijo in izkoriščanje lokalnih energijskih virov (obnovljivi viri, odpadna toplota iz industrijskih procesov, odpadki ipd.), zagotavlja zmanjšanje vplivov na okolje in nenazadnje zmanjšuje javne izdatke.

 

Javna razgrnitev lokalnega energetskega koncepta Občine Renče–Vogrsko poteka od 18. 9. 2023 do 29. 9. 2023.

Vaše pisne pripombe in predloge sprejemamo do vključno petka, 29. 9. 2023, na elektronski naslov:

 

Gradivo Lokalnega energetskega koncepta Občine Renče–Vogrsko.