Aktualno

09. 08. 2022

Prijavitelji in odobrena sredstva po JR za a sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma v občini za leto 2022

RAZPISI

29. 07. 2022

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

RAZPISI

28. 07. 2022

JSMGG objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto: POSLOVNI SEKRETAR VI

RAZPISI

21. 07. 2022

Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mesta

RAZPISI

13. 07. 2022

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za najem dela stavbe 444-7 (ID oznaka 2322-444-7), Trg 25, 5292 Renče, prostor v drugem nadstropju ZD Renče

RAZPISI

12. 07. 2022

Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine s pripadajočo stavbo, katastrska občina: 2322-RENČE, parcela: 90/4

RAZPISI

13. 06. 2022

Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mesta

RAZPISI

13. 05. 2022

Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja

RAZPISI

05. 05. 2022

Ugotovitvena odločba o ukinitvi zaznambe javnega dobra za k.o. 2319 Bukovica parc. št. 275/6, 609/10, 610/2, 615/13, 617/5, 652/3 in 653 ter k.o. 2314 Vogrsko parc. št. 1129/14, 1299/1, 1352, 1586, 1629, 643/11

RAZPISI

04. 04. 2022

Ponovni javni poziv k posredovanju predlogov kandidatov za člane občinske volilne komisije

RAZPISI

29. 03. 2022

Ugotovitvena odločba o izbrisu zaznambe javnega dobra

RAZPISI

29. 03. 2022

Odločba v zadevi ugotovitve statusa grajenega javnega dobra

RAZPISI