Miklavževanje

dne 03.12.2017

Kraj: Cerkev sv. Justa, Vogrsko