Glasbeni večeri v Bukovici: Glasbeniki iz naših krajev

dne 10.05.2019

Kraj: Kulturni dom Bukovica

Organizator: Glasbeno društvo Nova

GLASBENIKI NAŠIH KRAJEV
PIHALNI ORKESTER VOGRSKO
dirigent: Nejc Kovačič
Pihalni orkester Vogrsko s svojo zavidljivo tradicijo neprekinjenega igranja daje pomemben pečat zlasti
domačemu kulturnemu dogajanju, saj nastopa na vseh pomembnejših prireditvah v občini Renče-Vogrsko in na širšem Goriškem, uspehe pa je žel tudi v tujini.

V sodelovanju s Kulturno turističnim društvom Vogrsko 

Vstopnina: 5 €
Prodaja vstopnic na lokaciji eno uro pred pričetkom koncerta.

04_POV_plakat-01 (002)