OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB, NOVA GORICA - KRAJEVNA ORGANIZACIJA VOGRSKO

Vogrsko 7, 5293 Voljčja Draga

Telefon: 05-301-23-80, 041 489 706

Email: