ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVNO NOVA GORICA

Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

Telefon: +386 (0)5 33 83 200

Fax: +386 (0)5 33 83 224

Email:   info@zd-go.si

Spletna stran: https://www.zd-go.si/