ZAPOSLITVENI CENTER ZAVOD ŠTEFANOV CENTER

Vogrsko 103, 5293 Volčja Draga

Telefon: 05 335 06 81

Email: stefanov.zc@svetijust.si

Zaposlitveni center Zavod Štefanov center je trenutno edini zaposlitveni center na Severnem Primorskem, ki nudi zaposlitev najtežje zaposljivim invalidnim osebam na zaščitenih delovnih mestih. V centru je zaposlenih 6 oseb na zaščitenih delovnih mestih, ena strokovna delavka in en delavec. Osnovna dejavnost centra je pranje in likanje blaga za pravne in fizične osebe. Kljub temu, da je poslanstvo zavoda socialne narave, je gospodarska dejavnost tista, ki mu omogoča razvoj in preživetje na trgu opravljanja storitev. Cilj zavoda je širitev dejavnosti z namenom zagotavljanja novih delovnih mest, tako za zaščitnike kot za običajne iskalce zaposlitve. Vizija podjetja pa je dokazati družbi, da so tudi težje zaposljivi invalidi sposobni delati ter presegati tako lastna pričakovanja kot pričakovanja drugih.