OBČINA PO MERI INVALIDOV

Informacijska pisarna:
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
Telefon: +386 (0)5 33 84 509
Email: 
Urnik: 4. sreda v mesecu, 13:30 - 16:30

 

Priporočamo se za vaše prispevke, ki jih bomo objavili na tej spletni strani. Posredujete nam jih lahko na Email: info.invalidi@rence-vogrsko.si.

Občina po meri invalidov  "Renče -Vogrsko" - PRVI KORAKI

S pospešenimi koraki OBČINA RENČE-VOGRSKO hiti s pripravami kandidature za pridobitev listine Občina po meri invalida.

Okrogla miza o položaju invalidov v občini Renče-Vogrsko zaokrožuje triletno delovanje priprav analize o položaju invalidov v Občini Renče-Vogrsko, ki je nastala v v okviru magistrske naloge mag. Katarine Tischer Gregorič ob tesnem sodelovanju občinske uprave, invalidskih organizaciij in inštitucij, ki dajejo pomemben prispevek za vključevanje invalidov v vsakdanje življenje v Občini Renče-Vogrsko

Magistrsko delo, ki ga prilagam, naj vam bo ogrodje, v katerega boste lahko vgradili preodloge za izboljšanje možnosti pogojev življenja in dela invalidov v občini Renče-Vogrsko. V magistrski nalogi najdete tako analizo o položaju invalidov v Občini Renče-Vogrsko, kot tudi akcijski načrt. Predmetno gradivo uporabite kot delovno gradivo, ki ga bo potrebno nadgraditi (delo se nanaša do leta 2010) - dopolniti z vašimi predlogi.

OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINA PO MERI INVALIDOV

Občina Renče-Vogrsko je kot TRETJA občina na Primorskem (Severna Primorska, Južna Primorska; in Notranjska – skupaj 25 občin) pristopila k projektu OBČINA PO MERI INVALIDOV.  Župan g. Aleša Bucika je imenoval osemčlansko delovno skupino, da pripravi Analizo o položaju invalidov v Občini Renče Vogrsko,  pripravi Okroglo mizo "Občina po meri invalida, ter pripravi akcijski načrt za izboljšanje življenskega in delovnega okolja v občini Renče-Vogrsko. 

Uvrstitev med kandidate za pridobitev listine Občina po meri invalida v letu 2015 pomeni za vse sodelujoče v projektu dodatna spodbuda in hkrati strokovna pomoč v okviru projektnega sveta Občina po meri invalida, ki deluje v okviru Zveze delovnih invalidov SlovenijeZa nas invalide pa to predstavlja priložnost, za prijaznejše okolje do problemov invalidov v življenjskem in delovnem okolju.

 Sama listina  »Občina po meri invalida« je simbolika. Za nas invalide prestavlja ta simbolika, dejansko izboljšanje pogojev za delo in življenje slehernega invalida in to ne glede na vrsto telesne okvare in v tej povezavi omejitve s katerimi se srečujemo invalidi v življenjskem in delovnem okolju.

 V pričakovanju, da  bo Občina Renče-Vogrsko  pridobila LISTINO »Občina po meri invalidov" v letu 2015 tretja »svetleča zvezda« na Primorskem, ki kaže pot ostalim invalidom na Primorskem za ustvarjanje pogojev sreče za invalida v življenjskem in delovnem okolju.

V pričakovanju vasega prispevka za dobrobit invalidov!

Dostop do spletnih strani invalidskih organizacij, ki delujejo v Občini Renče-Vogrsko:

Dostop do spletnih strani inštitucij, zavodov, šol, invalidskih podjetij, projektov:

Projekti:

 

vrnitev na seznam

Analiza in akcijski program - Občina po meri invalidov

datum: 16.12.2013

kategorija: Občina po meri invalidov Renče Vogrsko

Po uspešni izvedbi okrogle mize "Občina po meri invalida" vstopamo v fazo sprejema analize in akcijskega načrta

Okrogla miza "Občina po meri invalidov" , ki smo jo organizirali skupaj z občino Renče-Vogrsko dne 27.11.2013 na sedežu občine se je udeležilo 30 udeležencev, kar nas je prijetno presenetilo.

Izvedena okrogla miza je po vsebini pomenila nadgradnjo analize o položaju invalidov v Občini Renče-Vogrsko in je hkrati prispevala tudi k nadgradnji Akcijskega načrta. Vsebinski potek okrogle mize predstavljamo v priloženem zapisniku.

Na osnovi raziskave, ki jo je v letih 2010-2011 opravila mag. Katarina Tischer Gregorič in mna osnovi sodelovanja z predstavniki civilne družbe, inštitucij, zavodov, šol, na osnovi okrogle mize smo izdelali analizo o položaju invalidov v občini Renče-Vogrsko in na tej osnovi izdelali akcijski načrt Občine Renče-Vogrsko. 

Vse predstavnike civilne družbe, lokalne skupnosti zavodov, šol in inštitucij naprošamo, da nam pošljete predloge za nadgradnjo tako analize, kot tudi akcijskega načrta.

 • Župan občine Renče-Vogrsko
 • Predstavniki občinske uprave občine Renče-Vogrsko
 • Predstavniki Društva MDI Goriške
 • Novinarji Radia Koper
 • Člani uredniškega odbora Občinskega lista - Renče.Vogrsko
 • Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
 • Območno zdrruženje Zveze borcev - Bukovica Volčja Draga
 • Rdeči križ Renče
 • Društvo upokojencev Renče
 • Center za socialno delo Nova Gorica
 • Društvo paraplegikov Severne Primorske
 • Društvo upokojencev Vogrsko
 • Rdeči križ KS Bukovca Volčja Draga
 • Osnovna šola Renče
 • Društvo upokojencev Bukovca - Volčja Draga
 • Varstveni delovni center Nova Gorica
 • Krajevna skupnost Vogrsko
 • Zdravstveni dom Nova Gorica
 • Varstveni delovni center Enota Stara Gora
 • Društvo civilnih invalidov vojn Primorske
 • Člani projektne skupine - Občina po meri invalida

V četrtek 19. decembra 2013 je Občinski svet obravnaval in tudi sprejel tako analizo, kot tudi akcijski načrt., ki bo osnova za izboljšanje okolja prijaznega do invalidov.

Če dodamo naše skromno mnenje vnašalcev spletnih vsebin na spletni stran - Občina po meri invalidov - "Projekt je zasnovan na temelju konkretnih problemov, katerih razrešitev le teh povečuje dostopnost do storitev in vzpostavlja ENAKE MOŽNOSTI ne glede na omejitve, s katerimi se soočajo osebe s posebnimi potrebami".

SKUPAJ ZMOREMO VEČ

vrnitev na seznam