10. seja občinskega sveta

datum: 20.12.2007

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

10. seja dne 20. 12. 2007 (sprejet na 11. seji dne 29. 1. 2008)