11. seja občinskega sveta

datum: 29.01.2008

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

11. seja dne 29. 1. 2008 (sprejet na 12. seji dne 18. 3. 2008)