12. seja občinskega sveta

datum: 18.03.2008

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

12. seja dne 18. 3. 2008 (sprejet na 13. seji dne 23. 6. 2008)