14. seja občinskega sveta

datum: 23.10.2008

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

14. seja dne 23. 10. 2008 (sprejet na 15. seji dne 18. 11. 2008)