15. seja občinskega sveta

datum: 18.11.2008

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

15. seja dne 18. 11. 2008 (sprejet na 16. seji dne 16. 12. 2008)