16. seja občinskega sveta

datum: 16.12.2008

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

16. seja dne 16. 12. 2008 (sprejet na 17. seji dne 10. 2. 2009)