18. seja občinskega sveta

datum: 10.03.2008

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

18. seja dne 10. 3. 2008 (sprejet na 19. seji dne 14. 4. 2009)