20. seja občinskega sveta

datum: 26.05.2009

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

20. seja dne 26.5.2009 (sprejet na 21. seji dne 16.6.2009)