21. seja občinskega sveta

datum: 16.06.2009

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

21. seja dne 16.6.2009 (sprejet na 22. seji 15.10.2009)