22. seja občinskega sveta

datum: 15.10.2009

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

22. seja dne 15.10.2009 (sprejet na 23. seji 19.11.2009)