23. seja občinskega sveta

datum: 19.11.2009

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

23. seja dne 19.11.2009 (sprejet  na 24. seji 17.12.2009)