24. seja občinskega sveta

datum: 17.12.2009

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

24. seja dne 17.12.2009 (sprejet na 25. seji 11.01.2010)