25. seja občinskega sveta

datum: 11.01.2010

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

25. seja dne 11.01.2010 (sprejet na 26. seji 28.01.2010)