26. seja občinskega sveta

datum: 28.01.2010

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

26. seja dne 28.1.2010 (sprejet na 27. seji 04.03.2010)