15. korespondenčna seja občinskega sveta

datum: 25.02.2010

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

15. korespondenčna seja dne 25.2. - 26.2.2010 (sprejet na 28. seji 15. 04.2010)