27. seja občinskega sveta

datum: 04.03.2010

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

27. seja dne 04.03.2010 (sprejet na 28. seji 15.04.2010)