28. seja občinskega sveta

datum: 15.04.2010

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

28. seja z dne 15.4.2010 (sprejet na 29. seji 17.6.2010)