19. seja občinskega sveta

datum: 30.05.2013

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

19. redne seje