16. seja občinskega sveta

datum: 18.12.2012

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

16. redna seja