7. seja občinskega sveta

datum: 23.06.2011

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

7. redna seja