6. seja občinskega sveta

datum: 12.05.2011

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

6. redna seja