3. seja občinskega sveta

datum: 16.12.2010

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

3. redna seja