2. seja občinskega sveta

datum: 18.11.2010

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

2. redna seja