1. seja občinskega sveta

datum: 28.10.2010

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

1. redna seja