16. seja občinskega sveta

datum: 23.02.2017

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 16. redne seje z dne 23. 2. 2017