12. seja občinskega sveta

datum: 14.06.2016

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 12. redne seje z dne 14. 6. 2016