11. seja občinskega sveta

datum: 15.03.2016

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 11. redne seje z dne 15. 3. 2016