10. seja občinskega sveta

datum: 02.02.2016

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 10. redne seje z dne 2.2.2016