9. seja občinskega sveta

datum: 15.12.2015

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 9. redne seje z dne 15.12.2015