8. seja občinskega sveta

datum: 10.11.2015

kategorija: Zapisniki sej občinskega sveta

Zapisnik 8. redne seje z dne 10. 11. 2015