25. seja občinskega sveta

datum: 11.01.2010

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

1. vabilo

2. točka: Zapisnik 24. seje

5. točka: Obvezna razlaga PUP-a

6. točka: Mnenje k pokrajinski zakonodaji